Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.02.2018 07:08 - Последните времена
Автор: nacionallist Категория: Лични дневници   
Прочетен: 194 Коментари: 0 Гласове:
1Подготовка за пришествието на нашия Господ

Учения на президентите на Църквата: Джозеф Фийлдинг Смит

„Подгответе пътя на Господа, направете прави пътеките Му, защото часът на Неговото пришествие е близо” (У. и З. 133:17). Из живота на Джозеф Фийлдинг Смит

Президент Джозеф Фийлдинг Смит един път казва на група светии от последните дни, че се „моли за края на света”. Той казва: „Ако той дойде утре, ще се радвам”. В отговор на това му заявление, една жена казва достатъчно силно, че да чуят и другите: „О, надявам се че не”.

При споделянето на това преживяване известно време по-късно, президент Смит учи:

„Не искате ли краят на света да дойде?

Повечето хора имат погрешното схващане за това какво означава краят на света. …

… Когато Христос дойде, ще има край на света. … Повече няма да има войни, размирици, завист, лъжи, вече няма да има порочност. Хората тогава ще се научат да обичат Господа и да спазват заповедите Му, а ако не го направят, няма да останат тук. Това е краят на света и това е нещото, за което Спасителят се моли, когато учениците Му идват при Него и Му казват: „Господи, научи ни да се молим”. Какво направил Той? Той ги учил: „Отче (наш, Който си на небесата), да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, (да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята)”. (Вж. Лука 11:1–2.)

Ето за това се моля аз. Господ се моли за края на света и аз се моля за същото”.1

В проповедите и в написаното от него, президент Смит често цитира пророчества от Писанията за последните дни, за ролята на Джозеф Смит при подготовката за пътя на Господ и пришествието на Спасителя на земята в слава. Той изразява дълбоките си чувства относно тези пророчества в молитвата за освещаването на храма Огдън Юта:

„Както знаеш, о наш Отче, ние живеем в последните дни, когато знаменията за времената се изявяват, когато ускоряваш делото Си и когато вече сме чули гласа на човек, викащ в пустошта: Да, гответе пътя на Господ, права направете пътеката за Него (вж. Maтея 3:3). …

О наш Отче, ние копнеем за деня, в който ще дойде Княза на Мира, когато земята ще си почине и на лицето й ще бъде намерена праведност; и това е молитвата ни, изречена от смирените ни и разкаяни сърца, да може да доживеем до деня и да бъдем намерени за достойни да живеем с Този, Когото Ти избра за Цар на царете и Господ на господарите, на Когото ще бъде славата и честта и силата сега и навеки”.2

image

„Копнеем за деня, в който ще дойде Княза на Мира”.

Ученията на Джозеф Фийлдинг Смит

1

Пришествието на Господ е близо.

Бързо наближава великият ден Господен, „освежителните времена”, когато Той ще дойде от облаците в небесата, за да отмъсти на неверните и да подготви земята за царуването на мира за всички онези, които желаят да спазват закона Му (вж. Деянията 3:19–20).3

Много неща са се случили, … за да покажат на верните членове на Църквата, че пришествието на Господ наближава. Евангелието е възстановено. Църквата е напълно организирана. Свещеничеството е дадено на хората. Различните диспенсации от началото са разкрити и техните ключове и власт са предадени на Църквата. Израил се събира в земята на Сион. Юдеите се завръщат в Ерусалим. Евангелието се проповядва по света като свидетелство за всеки народ. Храмове се строят и в тях се извършват обреди за както мъртвите, така и за живите. Сърцата на чедата са обърнати към бащите им, а чедата издирват починалите си предци. Заветите, които Господ обеща да сключи с Израил в последните дни, са разкрити и хиляди събрани в Израил са ги сключили. Така делото на Господ напредва и всички тези неща са знамения за близкото пришествие на нашия Господ. …

Словата на пророците бързо се изпълняват, но това се извършва въз основа на такива естествени принципи, че повечето от нас не го забелязват.

Иоил обещава, че Господ ще излее духа Си върху всяка твар: синовете и дъщерите ще пророкуват, старците ще виждат сънища, юношите ще виждат видения (вж. Иоил 2:28–29). …

Сред знаменията за последните дни е нарастването на знанието. На Даниил е заповядано да „… затвори думите и запечата книгата (на пророчествата си) до края на времето: (и в този ден) мнозина ще я изследват”, казва той „и знанието за нея ще се умножава”. (Даниил 12:4.) Хората днес не „изследват” ли повече от всякога в историята на света? …

… Не е ли нарастнало знанието? Имало ли е някога в историята на света време, когато толкова много знание да е изливано върху хората? Но за съжаление, думите на Павел са верни—хората „всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината”. (2 Тимотея 3:7.) …

Не сме ли имали многобройни слухове за войни? (Вж. У. и З. 45:26.) Не сме ли имали войни, такива, каквито светът не е виждал преди? Няма ли размирици из народите днес и не са ли обезпокоени управниците им? Не са ли победени някои царства и не са ли се случили големи промени сред народите? Цялата земя е в размирици. Всеки ден се отчитат земетресения на различни места (вж. У. и З. 45:33). …

Въпреки това светът продължава с работата си, без да обръща много внимание на всичко, което Господ е казал, и на всички давани знамения и проявления. Хората вкоравяват сърцата си и казват: „… че Христос забавя пришествието Си до края на земята”. (У. и З. 45:26.)4

Неотдавна ме запитаха дали мога да разбера кога ще дойде Господ. Аз отговорих: „да” и отговорът сега е „да”. Знам кога ще дойде. Ще дойде утре. Той Го казва. Нека го прочета:

„Ето, днес се нарича времето от сега до пришествието на Сина Човешки; и наистина, това е ден на жертва и ден за десятъка на Моя народ; защото този, който плаща десятък, не ще бъде изгорен при пришествието Му”.

Това е достатъчно да се каже за десятъка.

„Защото след днешния ден идва изгарянето—това е говорене по начина на Господа—защото наистина Аз казвам, утре всички горделиви и тези, които вършат нечестие, ще бъдат като плява; и Аз ще ги изгоря, защото Аз съм Господ на Силите и не ще пощадя никой, който остане във Вавилон”. (У. и З. 64:23–24.)

Затова казвам, че Господ ще дойде утре. Затова нека бъдем подготвени.5

image

„Бързо наближава великият ден Господен, „освежителните времена”, когато Той ще дойде от облаците в небесата”.

2

Когато Христос дойде, ще има съд.

Дадената от Господ притча за житото и за плевелите е свързана с последните дни. Според историята един сеяч засадил добро семе в нивата си, но докато спял, врагът дошъл и засадил плевели в нивата. Когато порастнали растенията, слугите поискали да отидат и да изкоренят плевелите, но Господарят им заповядал да оставят плевелите и житото да растат заедно, докато дойде време за жътва, за да не изкоренят младото жито, докато унищожават плевелите. Тогава в края на жътвата трябвало да отидат и да съберат житото и да завържат плевелите, за да бъдат изгорени. В обяснението на тази притча Господ казва на учениците Си: „жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели”. (вж. Maтея 13:24–30, 36–43; У. и З. 86.)6

Плевелите и житото растат заедно и растат в едно и също поле от години, но наближава денят, когато житото ще бъде събрано и плевелите също ще бъдат събрани, за да бъдат изгорени, и ще настане разделение на праведните от неправедните и подобава на всеки от нас да спазва заповедите Господни, да се покайва за греховете си, да се обръща към праведност, ако има нужда от покаяние в сърцата ни.7

Да се укрепват членовете на Църквата във вяра в Бог, определено имаме нужда от това. Има толкова много влияния, които се опитват да ни разделят, именно измежду членовете на Църквата и скоро, в близкото бъдеще, ще настане разделение на житото от плевелите, а ние сме или жито или плевели. Ние ще бъдем или на едната или на другата страна.8

Наближава денят, когато този свят вече няма да го има. Той ще бъде променен. Ще получим по-добър свят. Ще получим свят, който е праведен, защото, когато Христос дойде, Той ще пречисти земята.

Прочетете написаното в Писанията. Прочетете какво Той Самият е казал. Когато дойде, Той ще пречисти земята от всичката неправедност и, говорейки за Църквата, Той казва, че ще изпрати ангелите Си и те ще съберат от царството Му, което е Църквата, всички които вършат беззаконие (вж. Maтея 13:41).9

Великият и ужасен ден може да бъде единствено пришествието на Исус Христос, за да установи царството Си в сила сред праведните на земята и да прочисти земята от всяко нечестие. Няма да е ден на страх, нито ще причини страх в сърцата на праведните, но ще бъде велик ден на страх и ужас за неправедните. Това научаваме от словата на Самия Спасител, когато Той учи учениците Си (вж. Maтея 24; Джозеф Смит—Maтея 1).10

Ще има съд, когато дойде Христос. Казано ни е, че книгите ще се отворят, а мъртвите ще бъдат съдени според нещата, които са записани в книгите и сред книгите ще бъде книгата на живота (вж. Откровението 20:12). Ще видим страниците й. Сами ще видим какви сме всъщност и ще разберем с праведно разбиране, че присъдата, която ни е дадена, е справедлива и вярна, относно това дали ще отидем в Царството Божие, … за да получим величествени благословии или ще бъдем изгонени.11

Умолявам светиите от последните дни да стоят непоколебими и верни в изпълнението на всяко задължение, спазвайки заповедите на Господ, почитайки свещеничеството, за да може да застанем, когато дойде Господ—независимо дали сме живи или мъртви—и да получим тази слава.12

3

За да се подготвим за пришествието на Господ, ние трябва да бдим, да се молим и да въвеждаме в ред домовете си.

Има много събития по света днес, които показват, че наближава великият ден на Господ, когато Изкупителят ще дойде отново, за да установи царството Си в праведност, в подготовка за хилядолетното царуване. Междувременно, задължението на членовете на Църквата е да търсят знание и да се подготвят чрез учене и чрез вяра за известяването на този велик и славен ден.13

Не е необходимо да се притесняваме за времето, когато Христос ще дойде, но трябва да бдим, да се молим и да бъдем готови.14

Дразни ме понякога, когато някои от нашите старейшини казват, че Господ ще дойде чак когато всички ние станем достатъчно праведни, че да Го приемем. Господ няма да ни чака да станем праведни. Когато Той е готов да дойде, ще дойде—когато чашата на неправедността е пълна—и ако тогава не сме праведни, ще е твърде зле за нас, защото ще бъдем счетени за неправедни и ще бъдем като стърнище, което да бъде заличено от лицето на земята, защото Господ казва, че неправедността няма да устои.15

Ще дремем ли в пълно забвение или безразличие към всичко, което Господ ни е дал като предупреждение? Казвам ви: „Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.

Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопават къщата.

Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато Го не мислите, Човешкият Син иде”. (Maтея 24:42–44.)

Нека се вслушаме в това дадено от Господ предупреждение, да въвеждаме в ред домовете си и да бъдем подготвени за пришествието на Господ.16

4

Светиите от последните дни могат да бъдат оръдия в Божиите ръце, като подготвят хората за пришествието на Господ.

Няма ли да е изключително странно, ако Господ дойде и започне да царува в мир, да отмъсти на нечестивите, прочиствайки земята от греха, без да изпрати посланици, които да подготвят пътя пред Него? Трябва ли да очакваме Господ да дойде, за да съди света без първо да го е предупредил и да е подготвил средство за спасяване на всички, които се покаят?

Ной бил изпратен на света, за да го предупреди за потопа. Ако хората го бяха послушали, щели да се спасят. Моисей бил изпратен да води Израил в обетованата земя, за да изпълни обещанията, дадени на Авраам. Иоан Кръстител бил изпратен, за да подготви пътя за идването на Христос. Винаги призивите са идвали чрез отваряне на небесата. Исаия, Еремия и другите пророци били изпратени, за да предупредят Израил и Юда преди да ги сполетят разпръсването и пленничеството. Ако се бяха вслушали, различна щеше да е страницата, записана в историята. Те имали възможността да чуят, били предупредени и имали средство за спасение, което отхвърлили.

Господ обещава да направи същото за човечеството преди второто Си пришествие.17

Джозеф Смит бил изпратен, за да подготви пътя за това второ пришествие, като провъзгласи пълнотата на Евангелието и даде на всички хора възможност да се спасят от порочността и греха.18

image

Когато ангелът Мороний посещава младия Джозеф Смит, той пророкува за второто пришествие на Спасителя (вж. Джозеф Смит—История 1:36–41).

Иоан, пишейки в книгата Откровението на Новия завет, вижда във видение в последните дни „друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде”. (Откровението 14:6.)

При изпълнението на това обещание, Джозеф Смит заявява, че Мороний, един древен пророк на този континент, сега възкресен, го е учил на Евангелието, давайки му напътствия във връзка с възстановяването на всички неща, предшестващи идването на Христос. Господ казва: „Защото ето, Господ Бог е изпратил ангелът, който призовава от посред небесата, казвайки: Подгответе пътя на Господа, направете прави пътеките Му, защото часът на Неговото пришествие е близо”. (У. и З. 133:17.)

Приемайки това за истина, светиите от последните дни вярват, че е установено общуване с небесата в днешно време и сега „това благовестие на царството” е изпратено като свидетелство на всички народи преди пришествието на Христос (вж. Maтея 24:14).19

Възможно е светиите от последните дни да са считани за странни и особени във вярването си, че са призовани да изпълнят този стих в Писанията (Maтея 24:14), но поради пълната си увереност, че Господ е казал това, те усърдно изпращат мисионери по всички краища на земята. Освен това, когато всички народи са чули това послание, според както е разкрито в тези последни дни, тогава можем да очакваме пришествието на нашия Господ и Спасител Исус Христос, защото в този ден всички народи ще са предупредени от посланици, които са им изпратени според Господното обещание.20

Евангелието е за всички хора и Църквата ще бъде установена навсякъде, сред всички народи, дори до краищата на земята, преди второто пришествие на Сина човешки. …

… Той е започнал за втори път да събира Израил в Църквата и този път ще създаде конгрегации със Негови светии сред всички народи.21

Из молитвата за освещаването на храма Огдън Юта:

О, Отче, ускори деня, когато ще се възцари праведност; когато управниците на народите ще отворят границите си за проповядването на Евангелието; когато вратата за спасение ще е широко отворена за честните и праведните и добрите измежду всеки народ.

Молим се за разпространяването на истината; молим се за мисионерската кауза; молим се за сила, брой и средства, за да проповядваме Твоите вечни истини на повече от Твоите чеда във всеки народ, сред всички люде и на всеки език. …

… Желанието ни е да бъдем оръдия в ръцете ти, за да подготвим хората за пришествието на Твоя Син.22

5

Милениумът ще бъде период на мир и време за труд в Господното дело.

Праведните ще се възрадват, когато Той дойде, защото тогава ще настъпи мир на земята, праведност сред хората и същият този дух на мир, радост и щастие, които са царувал на този континент в продължение на двеста години (вж. 4 Нефи 1:1–22), ще бъде отново установен сред хората и накрая ще стане всеобхватен, а Христос ще царува като Господ на господарите и Цар на царете в продължение на хиляда години. Очакваме това време.23

В продължение на хиляда години ще се радваме този щастлив период на мир и накрая всички обитатели на земята ще бъдат доведени в Църквата.24

Евангелието ще се проповядва много повече и с много по-голяма сила по време на Милениума, докато всички обитатели на земята не го приемат.25

Вместо да е време за почивка, Милениумът ще е време всички да се трудят. Мързелът няма да съществува, ще се използват по-добри методи, няма да се прекарва толкова време за всекидневни занимания, а повече време ще бъде отдадено на нещата от Царството. Светиите ще бъдат заети в храмовете, които ще бъдат построени навсякъде по земята. Всъщност, толкова заети ще са те, че храмовете ще бъдат пълни през повечето време.26

Ще има смъртност по лицето на земята през тези хиляда години, поради великото дело, което трябва да се извърши за спасение на мъртвите. По време на тези хиляда години на мир великото дело на Господ ще се реализира в храмовете, в тях хората ще се трудят за онези, които са преминали от другата страна и които желаят да получат свързаните с тяхното спасение обреди, извършени от хората, които ще живеят в смъртност на земята.27

Наше задължение е да спасим мъртвите и това дело ще продължи по време на Милениума, докато всички, които имат правото на тази благословия, са надарени и запечатани.28

Всички, които са починали в Христа, ще излязат от мъртвите при Неговото пришествие и ще живеят на земята, тъй като Христос ще е на земята през Милениума. Те няма да бъдат тук през цялото време на тези хиляда години, но ще се смесват с онези, които все още са тук в смъртния живот. Тези възкресени светии и сам Спасителят ще идват за да дават инструкции и напътствия, да ни разкриват нещата, които трябва да знаем, да ни дават информация относно работата в храмовете Господни, за да можем да извършваме делото, което е жизнено важно за спасението на достойните хора.29

Господ казва чрез слугите Си, че по време на Милениума онези, които са преминали отвъд и са получили възкресение, ще разкрият лично на хората, които са в смъртността, цялата информация, която се изисква, за да може да се извърши работата за онези, които са напуснали този живот. Тогава мъртвите ще имат привилегията да научат нещата, които желаят и имат правото да получат. По този начин никоя душа няма да бъде пренебрегната и Господното дело ще бъде съвършено.30

Моля се всеки ден от живота ми Господ да ускори делото Си. … Моля се за края на света, защото искам един по-добър свят. Искам пришествието на Христа. Искам царуването на мира. Искам да дойде времето, когато всички хора ще могат да живеят в мир и в дух на вяра, смирение и молитва.31

Предложения за изучаване и преподаване Въпроси
  • Как историята в „Из живота на Джозеф Фийлдинг Смит” повлиява на чувствата ви относно края на света?

  • Как пророчествата, споменати в точка 1, ни помагат да се подготвим за пришествието на Господ?

  • В точка 2, разгледайте ученията на президент Смит относно притчата за житото и плевелите. Какво можем да направим, за да сме част от „житото”? Какво можем да направим, за да помогнем на своите семействаи на околните?

  • Като се подготвяме за пришествието на Господ, какво според вас означава „да бдим и се молим”? Какво според вас означава „да привеждаме в ред домовете си”? (Вж. точка 3.)

  • Президент Смит се моли: „Желанието ни е да бъдем оръдия в ръцете ти, за да подготвим хората за пришествието на Твоя Син” (точка 4). По какви начини можем да помогнем на околните да се подготвят за пришествието на Господ?

  • Разгледайте точка 5. По какви начини можем да се възползваме сега от знанието за това какво ще се случи през Милениума?

Свързани с темата стихове:

Псалми 102:16; Исаия 40:3–5; Яковово 5:7–8; У. и З. 1:12; 39:20–21; 45:39, 56–59

Помощ в преподаването

„Най-висшата, убедителна, обръщаща във вярата сила на преподаването на Евангелието се проявява, когато вдъхновеният учител каже, „Аз знам, чрез силата на Светия Дух и чрез откровение от Светия Дух, достигнало до моята душа, че преподадените учения са истина” (Брус Р. Маконки, цитирано в Преподаването—няма по-велико призование, (1999 г.), стр. 43).
Гласувай:
1
0


Вълнообразно


Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: nacionallist
Категория: Политика
Прочетен: 208784
Постинги: 301
Коментари: 166
Гласове: 297
Архив
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031